• banner

סוכריות

מכונות עטיפה של סוכריות על מקל

Lollipops
SK מספקת מהירות בינונית וגבוהה של עטיפות סוכריות על מקל בסגנונות עטיפה של חבורה וטוויסטר.

פונקציה של מכונת גלישת סוכרייה על מקל

ניתן להשתמש במכונת אריזת סוכריות על מקל לאריזת צרורות סוכריות על מקל ואריזות כפולות.
המאפיינים העיקריים של הציוד:
-בקר עיצוב ניתן לתכנות, ממשק אדם-מכונה, בקרה משולבת
- הזנת נייר סרוו, מיקום אריזות
- מכונת עטיפת סוכרייה על מקל תפסיק לפעול באופן אוטומטי במצבים הבאים:
① מספר הסוכריות אינו מספיק
② סוכר חוסם את המכונה
③ חוסר בנייר עטיפה
④ פתח את הדלת
- עיצוב מודולרי, קל לפירוק ולניקוי
אריזות חבורה
אריזה כפולה

מכונות עטיפה